Vmaychieu.com cung cấp các loại Màn chiếu khung chiếu trước sau chính hãng giá rẻ tại Đà Nẵng, chi tiết liên hệ 1900 6134 hoặc 05113 573 568.

Màn chiếu khung chiếu trước sau

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 120 INCH

MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 120 INCH

Thông số kỹ thuật Kích Thước chiếu 120 inch, 2,44m x 1,83m .....
15.290.000 ₫
Trước thuế: 13.900.000 ₫
MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 150 INCH

MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 150 INCH

Thông số kỹ thuật Kích Thước chiếu 150 inch, 3,05m x 2,29m .....
17.270.000 ₫
Trước thuế: 15.700.000 ₫
MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 180 INCH

MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 180 INCH

Thông số kỹ thuật Kích Thước chiếu 180 inch 3,66m x 2,74m .....
22.096.800 ₫
Trước thuế: 20.088.000 ₫
MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 200 INCH

MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 200 INCH

Thông số kỹ thuật Kích Thước chiếu 200 inch, 4,07m x 3,05m .....
24.530.000 ₫
Trước thuế: 22.300.000 ₫
MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 250 INCH

MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 250 INCH

Thông số kỹ thuật Kích Thước chiếu 5,08mx3,81m .....
Liên hệ 1900 6134
Trước thuế: Liên hệ 1900 6134
MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 300 INCH

MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 300 INCH

Thông số kỹ thuật Kích Thước chiếu 6,09mx4,57m .....
Liên hệ 1900 6134
Trước thuế: Liên hệ 1900 6134
MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 350 INCH

MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 350 INCH

Thông số kỹ thuật Kích Thước chiếu 350 inch, 7,11mx5,33m .....
Liên hệ 1900 6134
Trước thuế: Liên hệ 1900 6134
MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 72 INCH

MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 72 INCH

Thông số kỹ thuật Kích Thước chiếu 72 inch, 1,45m x1,1m .....
9.240.000 ₫
Trước thuế: 8.400.000 ₫
MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 84 INCH

MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC SAU 84 INCH

Thông số kỹ thuật Kích Thước chiếu 84inch, 171 x 128cm .....
13.092.200 ₫
Trước thuế: 11.902.000 ₫